«Детальний опис Проєкту»
 

Назва громади-фіналістки, Учасниці конкурсу «Наша громада»:

Напрям Проєкту (підкресліть потрібний): освіта; медицина; комунальна сфера; розвиток підприємництва; туризм; екологія; ініціативи для людей поважного віку; залучення молоді; лідерство жінок; культура; інклюзія; інше.

  • Назва Проєкту:

  • Актуальність Проєкту: опишіть важливість проблеми та завдання, які вирішує Проєкт.

Відповідність Проєкту стратегії громади: опишіть як реалізація Проєкту підтримує стратегію розвитку громади та регіональну стратегію (додайте посилання на документи). Якщо стратегія громади вже прийнята, вкажіть відповідну операційну ціль.

Реалізація Проєкту: коротко опишіть, що буде зроблено у Проєкті. Надайте чіткий план реалізації Проєкту. Як будуть реалізовані заходи та досягнуті результати Проєкту? Чи відповідають запропоновані заходи вирішенню визначеної проблеми?

Етапи реалізації Проєкту: будь ласка, перелічіть основні заходи Проєкту та запланований графік їх виконання, заповнивши таблицю. За потреби, додайте рядки до таблиці.

table

Очікувані результати Проєкту: напишіть, які якісні і кількісні результати принесе Проєкт жителям громади. Скільки людей користуватиметься новими можливостями, які створить Проєкт?

Гендерна рівність та залучення уразливих груп: напишіть, яким чином Проєкт відповідає потребам і чоловіків, і жінок? Чи надає він однакові можливості використовувати його результати чоловікам і жінкам, а також групам, які зазвичай менш залучені до життя громади, наприклад, людей з інвалідністю, малозабезпечених, внутрішньо-переміщених осіб?

Бюджет Проєкту та внесок громади: вкажіть, загальну вартість (загальна сума витрат на його реалізацію) Проєкту і частку внеску від Учасника-громади. Чи будуть залучатися ресурси партнерів (з бюджетів різного рівня, підприємців, приватних осіб тощо).

Детальний опис власного внеску та детальний кошторис Проєкту надайте у Додатку №1, заповнивши шаблон кошторису.

Фінансова сталість Проєкту: опишіть, яким чином в подальшому буде фінансуватись утримання об’єктів/процесів, створених в результаті реалізації Проєкту, надайте фінансові розрахунки.

Інституційна сталість Проєкту: яка організація чи особи надаватимуть технічну підтримку створеному об’єкту/процесу або обслуговуватимуть об’єкти/процеси і відповідатимуть за підтримку їх в належному стані? Яким документом закріплена така відповідальність?

Інформування жителів громади про Проєкт і популяризація результатів Проєкту: опишіть, яким чином громада буде інформувати мешканців про Проєкт і заохочуватиме їх користуватися можливостями, створеними Проєктом?

Планований термін завершення Проєкту: вкажіть день, місяць і рік, коли планується завершити Проєкт.

Представник громади Учасниці: вкажіть ПІБ, посаду і контакти (електронна адреса, мобільний телефон).


Додатки:

  • Кошторис

     За наявності:

  • Лист-гарантія від сільського/селищного/міського Голови відповідної територіальної громади про підтримку Проєкту громади та підтвердження власного внеску Учасника

  • Технічне завдання або технічні характеристики.

  • Фотографії та плани простору чи території, де реалізовуватиметься Проєкт або візуалізацію Проєкту.

Рішення місцевої ради щодо земельних ділянок або виділення бюджетних коштів (за наявності).